جستجو

مشاهده فوری

کارگاه 12 اردیبهشت98

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کارگاه آموزشی،تخصصی مدیریت کسب و کارویژه مزون داران ، طراحان مد و لبا...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کارگاه آموزش قانون کار

تماس بگیرید
مشاهده فوری

اولین نشست تخصصی چالش های روابط کار

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کارگاه آموزشی قانون کار (تیر ماه 98)

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کارگاه قانون کار 20 مرداد

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کنفرانس ملی مدیریت نوین در سالن های زیبایی...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کارگاه آموزشی قانون کار (دی ماه 1400 )

تماس بگیرید
مشاهده فوری

سم موفقیت

تماس بگیرید
مشاهده فوری

دوره جامع منابع انسانی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

فیلم کامل همایش مالیات برج میلاد

تماس بگیرید
مشاهده فوری

دوره جامع تامین اجتماعی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب 7) ...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

دوره جامع و غیر حضوری قانون کار (پرو جاب 3) ...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

دوره حضوری آموزشی قانون کار (پروجاب8)

تماس بگیرید
مشاهده فوری

نحوه اخذسفته ضمانت از کارگران

تماس بگیرید
مشاهده فوری

نحوه تسویه حساب با کارگران

تماس بگیرید
مشاهده فوری

ویدیو آموزشی قرارداد کار

تماس بگیرید
مشاهده فوری

دوره آموزشی قانون کار ( پروجاب )

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کارگاه آموزشی محاسبه حقوق و مزایای پایان سال 1400 ...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

نحوه محاسبه پایه حقوق کارگران با سابقه در سال 1400 ...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

دوره آموزشی از جذب تا حذف

تماس بگیرید
مشاهده فوری

منابع انسانی در سالن های زیبایی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کارگاه آموزشی مالیات

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پکیج آموزشی مدیریت نوین سالنهای زیبایی ...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

بسته آموزشی تصویری قانون کار سال 99

تماس بگیرید
مشاهده فوری

کتاب قانون کار

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پکیج آموزشی تصویری قانون کار

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پکیج آموزشی تصویری تامین اجتماعی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پکیج اقتصادی قانون کار

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پکیج جامع و آموزشی روابط کار (vip)

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پاورپوینت مالیاتی استاد فریدونی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پاورپوینت مالیاتی استاد اسماعیلی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پاورپوینت مالیاتی استاد غفارزاده

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پاورپوینت قانون کاراستاد حاجی زاده

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پاورپوینت مالیاتی استاد رستگار

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پاورپوینت مالیاتی استاد قبول

تماس بگیرید
مشاهده فوری

قرارداد کار ساعتی پرسنل پاره وقت

تماس بگیرید
مشاهده فوری

قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه )

تماس بگیرید
مشاهده فوری

قرارداد مدرسان آموزشگاه

تماس بگیرید
مشاهده فوری

فرم توبیخ پرسنل – فرم اداری غیبت – فرم تحویل ابزار و یا وسایل ...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

ترک کار ،استعفا پرسنل و نامه عدم نیاز کارکنان ...

تماس بگیرید
مشاهده فوری

قرارداد نمایندگی فروش

تماس بگیرید
مشاهده فوری

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

تماس بگیرید
مشاهده فوری

قرارداد مشاوره مدیریت

تماس بگیرید
مشاهده فوری

قرارداد مشاوره مالی و مالیاتی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

پکیج قراردادکار سالنهای زیبایی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

نمونه قرارداد پرسنل درصدی سالن های زیبایی(غیر بیمه ای) ...

تماس بگیرید
قبلی122 صفحه